כנס הדרכה לשיפור משאבי אנוש

כל ארגון, אם קטן או אם גדול, מונע על ידי מנהלים וכמובן כח אדם. ניהול משאבי אנוש הוא החלק המכריע ביותר בארגון ובלעדיו עלול להיות כאוס. בכל משאבי אנוש קיימים מנהלים בדרג הגבוה, הם קובעי ההחלטות בכל הנוגע לארגון ובידם האפשרות להאציל סמכויות ולהעניק למנהלים בדרג נמוך יותר, לקחת את הפיקוד לידיים. בכדי ליצור תפוקה מקסימאלית בניצול כח אדם וכח עבודה מרבי, חשוב לעבור כנס הדרכה שיחדש עבור אותם מנהלים את הזכויות והחובות שלהם ושל כח אדם אותו הם מעסיקים. כנס הדרכה בדרך כלל הוא שנתי, כל מי שמגיע לכנס זוכה בפריווילגיה , מאחר והוא מקבל כלים רבים להתמודדות מול סיטואציות רבות בארגון.

מידע נוסף על כנסים במשאבי אנוש:

HRus.co.il

רענון המידע

בכל תחום נהלים משתנים, מתווספים ומתבטלים, חשוב להתעדכן כל תקופה ולהתרענן עם מידע ישן. כאשר מנהלים ארגון יש צורך לדעת כל נושא ותחום על בוריו, כך שברגע שתישאל שאלה מצידו של כח האדם, המנהל יוכל להשיב לו בביטחון מלא ולא להטעות אותו. בכנס המנהלים יוכלו לקפל תדריך ופירוט מלא על כל הפרטים החדשים בנושא ניהול משאבי אנוש.

תמיכה בכח אדם

כח אדם חדש מגיע למשרד משאבי אנוש של הארגון בכדי לחתום על חוזה עבודה, יחד איתו הוא מקבל את הזכויות והחובות שלו על פי חוק דיני עבודה. במידה והעובד מרגיש כי יש הרעה בתנאים שלו וכי הוא לא מקבל את כל זכויותיו לפי חוק, הוא רשאי להתלונן. בזמנים כאלו משרד משאבי אנוש משמש כתומך עבור העובדים ואמור לטפל בכל הבעיות שלהם. הבעיות שאמורות לעלות הן בעיות בשכר כגון הלנת שכר, בעיות של יחס מפלה, אי תשלום על שעות נוספות, בעיות בבית ועוד.

שיפור הידע

הכנס הוא נכס גדול ובעזרתו מנהלים רבים ישפרו את הידע שלהם בתחום ויוכלו לתמוך בעובדים שלהם ולעזור להם. כמו כן, ברוב הכנסים מעבירים גם הדרכה מעשית, בבחירת מספר משתתפים נותנים להם סיטואציה ומלמדים אותם כיצד יש לפתור אותה בדרך הנכונה. מדריכי הכנס מעניקים כלים להתמודדות ומאפשרים למנהלים ללמוד היטב את הפעולות הדרושות.